‘හයියාන්’ දහස් ගණනක් බිලි ගනී

‘හයියාන්’ දහස් ගණනක් බිලි ගනී

‘හයියාන්’ දහස් ගණනක් බිලි ගනී

කර්තෘ Staff writer

09 Nov, 2013 | 7:17 pm

පිලිපීනයට බලපෑ ‘හයියාන්’ කුණාටුවෙන් පුද්ගලයින් 1200ක් පමණ මියයන්නට ඇතැයි ජාත්‍යන්තර රතුකුරුස කමිටුව ඇස්තමේන්තු කර තිබේ.
එම ඇස්තමේන්තුව උපුටා දක්වමින් බී.බි.සි. ලෝක සේවය පවසන්නේ ඉන් දහසක් පමණ ටැක්ලොබැන් නගරයෙන් වාර්තා වී ඇති බව ය.
මේ අතර හයියාන් කුණාටුව මියන්මාරයට බලපෑ හැකි බවට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.