‘යූ රිපෝටර්’ තවත් කණ්ඩායමක් පුරවැසි මාධ්‍යකරණයට (වීඩියෝ)

‘යූ රිපෝටර්’ තවත් කණ්ඩායමක් පුරවැසි මාධ්‍යකරණයට (වීඩියෝ)

‘යූ රිපෝටර්’ තවත් කණ්ඩායමක් පුරවැසි මාධ්‍යකරණයට (වීඩියෝ)

කර්තෘ Staff writer

09 Nov, 2013 | 5:48 pm


මාධ්‍ය වාර්තාකරණයේ සීමා අතික්‍රමණය කළ පුරවැසි සන්නිවේදන මාධ්‍ය ජාලයේ 12 වැනි වැඩමුළුව අද ‍කොළඹ දී පැවැත්විය.
ලංකාවේ පළමුවරට හඳුන්වා දුන් පුරවැසි මාධ්‍යකරණ ජාලයේ 12 වැනි වැඩමුළුව අද පෙරරුවේ ආරම්භ කෙරුණේ සීමා සහිත කැපිටල් මහරාජ සංවිධාන ප්‍රධාන කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී ය.
ලංකාව පුරා විසිරි සිටින සන්නිවේදනය පිළිබඳව උනන්දුවක් ඇති තවත් පිරිසක් මේ සඳහා සහභාගී වූ අතර ඔවුන්ට පුරවැසි වාර්තාකරණය පිළිබඳව න්‍යායික සහ ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා දුන්නේය.
අනතුරුව වැඩමුළුව සඳහා පැමිණි සියලු දෙනාට නිව්ස්ෆස්ට් ප්‍රවෘත්ති අංශය නැරඹීමේ අවස්ථාව හිමිවිය.

Pics by Newsfirst Digital