මෙහෙණින් වහන්සේ සම අයිතීන් ඉල්ලයි

මෙහෙණින් වහන්සේ සම අයිතීන් ඉල්ලයි

මෙහෙණින් වහන්සේ සම අයිතීන් ඉල්ලයි

කර්තෘ Staff writer

09 Nov, 2013 | 9:37 am

මෙහෙණින් වහන්සේට ද භික්ෂූන් වහන්සේ හා සමාන අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා පෙත්සමක් ඉදිරිපත් ව ඇතැයි, ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම පවසයි.
එහි කොමසාරිස් ආචාර්ය ප්‍රතිභා මහානාමහේවා මහතා පැවසුවේ, මෙහෙණින් වහන්සේ නමක විසින් එම පෙත්සම ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති බ වය.
ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇතැයි, ඔහු සඳහන් කළේ ය.
ආචාර්ය ප්‍රතිභා මහානාමහේවා මහතා පැවසුවේ, කඩිනමින් ඊට අදාළ නිර්දේශ බෞද්ධ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව ය.