මාස 9ක් තුළ දුම්රිය අනතුරු 340ක්

මාස 9ක් තුළ දුම්රිය අනතුරු 340ක්

මාස 9ක් තුළ දුම්රිය අනතුරු 340ක්

කර්තෘ Staff writer

09 Nov, 2013 | 1:33 pm

මෙම වසරේ මුල් මාස 9 තුළදී දුම්රිය අනතුරු 340ක් වාර්තා වී ඇතැයි, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
දුම්රිය ආරක්ෂක අධිකාරී සේනක ජයසේන මහතා පැවසුවේ, අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ග හරහා ගමන් කිරීම, පා පුවරුවේ යාම සහ දුම්රිය මාර්ගය ඇවිද යාම යන කරුණු හේතුවෙන් එම අනතුරු සිදු ව ඇති බව ය.
ඒ අනුව දුම්රිය අනතුරුව ම අවම කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කර ඇති බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.