බොර තෙල් හිඟයෙන් සපුගස්කන්දේ වැඩ නවතී (වීඩියෝ)

බොර තෙල් හිඟයෙන් සපුගස්කන්දේ වැඩ නවතී (වීඩියෝ)

බොර තෙල් හිඟයෙන් සපුගස්කන්දේ වැඩ නවතී (වීඩියෝ)

කර්තෘ Staff writer

09 Nov, 2013 | 1:52 pm


සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව අද සිට තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගත් බව ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි.
එහි සපුගස්කන්ද පිරිපහදු කළමනාකරු නීල් ජයසේකර මහතා පැවසුවේ, බොර තෙල් නැව පැමිණීමට ප්‍රමාද වීම ඊට හේතු වූ බව ය.