බදුල්ල තැපැල් දුම්රිය දෙකඩ කැඩෙයි (වීඩියෝ)

බදුල්ල තැපැල් දුම්රිය දෙකඩ කැඩෙයි (වීඩියෝ)

බදුල්ල තැපැල් දුම්රිය දෙකඩ කැඩෙයි (වීඩියෝ)

කර්තෘ Staff writer

09 Nov, 2013 | 10:19 pm


බදුල්ල – කොළඹ රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය ධාවනයේ යෙදෙමින් තිබියදී අද උදෑසන මැදිරි කිහිපයක් වෙන්වීම පිළිබඳව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.
සිද්ධියෙන් කිසිවෙකුටත් අනතුරක් සිදු නොවූ අතර වෙන්වූ මැදිරි නැවත එක්කොට එය කොළඹට රැගෙනවිත් තිබුණි.
(වීඩියෝව බලන්න)