හෙල්ලක් සමග තනිවී සිටින ලිවින්ටන් (වීඩියෝ)

හෙල්ලක් සමග තනිවී සිටින ලිවින්ටන් (වීඩියෝ)

හෙල්ලක් සමග තනිවී සිටින ලිවින්ටන් (වීඩියෝ)

කර්තෘ Staff writer

08 Nov, 2013 | 12:08 pm


එළඹෙන දකුණු ආසියානු මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේදී උපරිම දක්ෂතා දැක්වීමට බාධා මතුව ඇතැයි යාපනයේ සී.ඒ. ලිවින්ටන් පවසයි.
ඔහු සඳහන් කළේ, තමන්ට ප්‍රමිතියෙන් යුත් පුහුණු උපකරණ නොමැති වීම මෙම තත්ත්වයට හේතු වී ඇති බව ය.
ඔහු මෙවර දකුණු ආසියානු මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය නියෝජනය කරනුයේ, හෙල්ල වීසි කිරීම ක්‍රීඩා ඉසව්ව සඳහා ය.