යුද අපරාධ සිදුවූවාදැයි පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නැයි ඉල්ලා සිටින බව බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති කියයි

යුද අපරාධ සිදුවූවාදැයි පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නැයි ඉල්ලා සිටින බව බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති කියයි

යුද අපරාධ සිදුවූවාදැයි පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නැයි ඉල්ලා සිටින බව බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති කියයි

කර්තෘ Staff writer

08 Nov, 2013 | 1:17 pm

යුද්ධය පැවති සමයේ යුද අපරාධ සිදුවූවා ද යන්න පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නැයි ඉල්ලීමට බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය ඩේවිඩ් කැමරන් මහතා පවසයි.
රොයිටර් පුවත් සේවය සමග කළ සාකච්ඡාවකදී ඔහු සඳහන් කළේ, පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩල සමුළුවට සහභාගි වීම සඳහා ලබන සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසුව මෙම ඉල්ලීම කරන බව ය.
මෙම පරීක්ෂණවල ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව දක්වන උනන්දුව පිළිබඳව එහිදී දැනුවත් කරන බව ද ඔහු පැවසීය.
“එම පරීක්ෂණය විනිවිදභාවයෙන් යුතුව කඩිනමින් කළ යුතු” බව බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය ඩේවිඩ් කැමරන් මහතා පවසා තිබේ.